Mellom 400 og 500 demonstrerte i Bergen
mot nedleggelse av døveskolene

lørdag 12. februar 2011 kl. 13.15

Tekst på følgeseddel som ble delt ut: "IKKE ØDELEGG VÅRE BARNS FRAMTID!"
1. februar fikk foreldrene ved 3 av 4 statlige skoler for hørselshemmede beskjed om at Hunstad skole (Bergen), Skådalen skole (Oslo) og Nedre Gausen skole (Holmestrand) skal legges ned. Dersom nedleggelsen trer i kraft, vil eneste læringstilbudet for døve og tunghørte barn og ungdom bli i Trondheim, ved A. C. Møller skolen. Vi er redd dette vil rasere barns mulighet til et tegnspråkmiljø og gjøre deres læringssituasjon vanskeligere.

Vi kan ikke stille se på at staten legger ansvaret for døveskolene over på kommunen uten en økonomisk garanti. Dette er risikosport med barns utdanning som innsats.

Derfor arrangerer vi markering for døveskolene på Festplassen lørdag 12. februar kl 13.00. Der vil vi samles for å gå i tog til Torgalmenningen hvor det blir holdt appeller og taler.

Taler og appeller:
Kenneth Neteland, HFH og far til en datter som skal begynne på Hunstad skole
Hans-Carl Tveit, Venstre, gruppeleder i bystyret
Rune Anda, Bergen døvesenter
Ann Kristin Nord, mor til datter som er elev ved Hunstad skole
Eva Vågen, tidligere elev ved Hunstad skole

(Det var også noen andre som hadde noe å fortelle.)

Konferansier: Anine Johannesen og Gabrielle Kverleland

Arrangør: Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede, Bergen Døvesenter, BEAST, Bergen Døves Ungdomsklubb, FAU ved Hunstad skole og engasjerte foreldre til hørselshemmede barn.

Følg med i www.ladoveskolenleve.com
Se pressemelding fra Norges Døveforbund og Norges Døveforbund Ungdom.

Underskriftskampanjen startet av Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Se også disse sidene:
Bergensavisen (BA) 12.02.2011
Samleside hos BEAST
Bildene er tatt av Rune Anda.

FRA FESTPLASSEN I BERGEN LØRDAG KL. 13.00:


Psykolog Sissel Grønlie og Hans-Carl Tveit, Venstre, gruppeleder i bystyret.


Rolf Skogstrand og Anita (tidligere leder i Pinnelien barnehage)


Gabrielle Kverneland og Anine Johannesen gjør alle klar til demonstrasjon fra Festplassen til Torgalmenningen. "La barna gå fremst i toget!"


Kenneth Neteland, Hordaland foreldrelag for Hørselshemmede, og far til en datter som skal begynne på Hunstad skole.


Hans-Carl Tveit med appell. Venstre-mann, og gruppeleder i bystyret. (Etter ham var det Rune Anda sin tur, som repr. for Bergen Døvesenter.)


Ann Kristin Nord, mor til datter som er elev ved Hunstad skole.


Eva Vågen, tidligere elev ved Hunstad skole.

For interesserte:
Demonstrasjon i Oslo 4. februar 2011

Morten Slettens leserinnlegg i BT

Demonstrasjon 3. november 2007 med krav om å gjøre norsk tegnspråk blir offisielt språk,
Bergen Døvesenters hjemmeside.