Treet ved DÝvesenteret, felt av stormen "Tor" 29. januar 2016