Org.nr. 984 266 944
kl.

FORSIDEN

Det er språket som gjer at vi har ei sams verd; forstår vi ikkje språket til kvarandre, lever vi i kvar vår verd, utan anna enn overfladisk kontakt.
Metode i forsknings- og utviklingsarbeide.
(Kompedium Pedagogisk grunnfag)
NLA Vitenskapelig Høgskole

. . . . . . . . .

Min e-post adresse er: ra(a)andata.no