Alderstypiske trekk i barns språkutvikling

 

1 mnd.      Frambringer svake lyder, lytter, lyttingen kan føre til at den motoriske aktiviteten blir endret.

 

4 mnd.      Babler, ler, selskapspludrer, funksjonslek med lyd.

 

7 mnd.      Pludrer, lytter til egne lyder, ramser med gjentatte stavalser, begynnende språkforståelse.

 

10 mnd.     Pludreramser, det første ord, gi-og-ta-lek, herming av setningsmelodi.

 

1 år           Pludreramser, to ord, glede ved språklig aktivitet.

 

2 år           Setninger på 2-3 ord, uttrykker behov, forstår at gjenstander har navn, ”hva-er-det?”-spørsmål, imitasjon, 2-300 ord.

 

3 år           Setninger på 3-4 ord, rim og regler, enkle tidsbestemmelser, bruk av personlig pronomen, spørrealder, 1.000 ord.

 

4 år           Språkmønstret stort sett lært. bruk av konjunksjoner, preposisjoner, overdrivelser, assosiasjoner, ordleker, 1.500-2.000 ord.

 

5 år           Relastisk språk som fungerer som kunnskapsmiddel, vitebegjørlig, fantasifull.

 

6 år           Lengre og mer kompliserte meninger, økt interesse for lest og skrevet språk, lager egne historier, 2.500 ord.

 

7-8 år        Stor interesse for å kombinere språkets lydsymboler, betydning for leseopplæringen.

 

8-9 år        Spør mye (”Er det sant..?), slang, tabuord, hemmelig språk, 3.600 ord.

 

9-10 år      Språket nærmer seg den voksnes, kan uttrykke følelser, kan føre en samtale uten å avbryte det de holder på med, 5.400 ord.

 

Kilde: Grunnlag for normal språkutvikling. Foreldrekurs på Ål mars 1999. EH..