”Banken”
på døveskolen i Holmestrand

Frøken Marcussen (lærerinnen vår) hadde en kasse i skuffen sin i klasserommet, der elevenes sparepenger var oppbevart. Alle elevene hadde egen “bankbok”. Pengene fikk de hjemmefra og puttet inn i frøkens kasse. Alle uttak ble nøye notert, og det var spesielt om lørdagene elevene tok ut penger for å kjøpe snop eller bruke penger på kino e.likn.


4. klasse. Høsten 1964