Klassen min på slutten av 7. klasse


Bak fra venstre: Gunn Lisbeth, Rune og Mary Jane. Foran: Gunna.