Foreldrene bes bekrefte at barnet får vaksinasjon mot poliomyelit