NYHET fra Telenor 11.04.2011: Du kan sende sms direkte til 149, les mer.

Start mandag 18. nov. 2002 kl. 07.00::

Du kan sende og motta tekstmeldinger (sms) via 149

Du kan sende tekstmelding til 149 på følgende måte:

Begynn meldingen med å skrive 149, mellomrom, nummeret meldingen skal sendes til og deretter teksten du vil sende. Send meldingen til 2080.

Du får straks svar tilbake: ”Meldingen er mottatt. Takk for at du bruker denne tjenesten fra Telenor teksttelefon”. Dersom du ikke får noen annen melding kan du gå ut fra at 149 har videresendt meldingen. Hvis det oppstår problemer med videresending av meldingen vil du få beskjed om at 149 ikke har lyktes med å utføre oppdraget.

Eksempel på melding:

149 55555555. Kommer for sent til møtet. Kari

Send til 2080.

Kundebehandler videreformidler tekstmeldingen til det nummer du ønsker, og eventuelt svar blir formidlet tilbake til deg. Prisen er kr 10 pr melding.

Du kan fortsatt ringe 149 og be kundebehandler sende tekstmelding for deg. Prisen er kr 10 pr melding.

Tjenesten er åpen hele døgnet.