OBSERVATORIET I JAIPUR

Mobiltelefonen kan brukes til mangt. Jeg hadde lastet ned et par "app-er":
Kompass og Level (kompass til venstre og vater til høyre).
Planen var å legge mobiltelefonen på langs (siden) på alle de 12 gnomonene, og notere kompassets retning (se de røde tallene på forrige bilde).

Likeså lot jeg mobiltelefonen ligge flatt på gnomonenes helninger, for å notere helningen i prosent (og dividerre med 1,1 for å få omtrent vinkel i grader).

Tallene er naturligvis ikke presise, men omtrentlige. Nederst på mobilkompasset sto stedets lengde og breddegrad (på bildet viser det posisjonen til Bergen, der jeg bor).

Posisjonen jeg har notert i forrige bilde, hentet jeg fra Google Earth, som dog er nesten identisk med det som mobiltelefonen viste.

Da jeg gikk runden blant gnomoene, målte og noterte, kom vakten bort til meg - først ved Gemini, så ved Cancer. Jeg måtte gå opp "trappene" for å legge mobiltelefonen ned og notere helnings-tallene der oppe. Men på alle skiltene foran "trappene" står det "Do not climb on the Instruments".

Jeg håpet at vakten ville gi meg tillatelse, viste han notatblokken min, ønsket å måle og notere, og ikke leke. Men vakten var streng.

Nå har jeg i hvertfall notert helningene (blå tall, som er omgjort til vinkelgrader) kan være til litt hjelp. Peker helningene på en bestemt stjerne i gnomoens stjernebilde? Solen er jo i selve stjernebildet, og stjernen ikke synlig. Peker den mot en stjerne i motsatt retning, i nord altså. Alle helningene som vender opp peker mot nordhimmelen.

Jeg er ikke ferdig med denne. Når jeg får bedre tid, vil jeg prøve å regne ut hvilken deklinasjon helningen peker på, og når tid på året og døgnet. Men er det det? Eller er poenget med helningene å studere solens skygger?

Meg foran en av gnomoene, fotografert av min kone (Norunn).

Rashi Valaya Yantras

Beskrivelse

(Teksten var på engelsk, jeg har fått hjelp av Google Translator, og prøvd å rette noe, håper det er gjort riktig.)

Måten som Rashi Valaya Yantras ble konstruert på ligner på Samrat Yantra. Imidlertid varierte helningen på gnomonen til hver av de tolv Rashi Valaya Yantras med hensyn til horisonten og pekte i forskjellige retninger.

De tolv Rashi Valaya Yantras var ment å bygges symmetrisk på en plattform som representerer horisonten. Imidlertid ble symmetrien noe ødelagt i en grad av posisjonene til Vannmannen og Gemini Yantras som ble forskjøvet sørover i forhold til Skytten og Leo Yantras ved den andre og den symmetriske formasjonen.

Hovedårsaken til dette bruddet i symmetri er eksistensen av en bygning som ikke er vist på kartet over observatoriet. Forskjellen mellom orienteringen av gårdsveggene som var rettet inn mot den rettlinjede gateplanen og orienteringen til instrumentene som var innrettet mot de fire kompasspunktene som nevnt tidligere, gjorde det umulig å utvide plattformen på en slik måte å oppnå perfekt symmetri av instrumentene. Dette antyder at den hindrende bygningen ble bygget før de tolv Rashi Valaya Yantras.

Funksjon

Vi begynner med å definere den ekliptiske banen som er den tilsynelatende årlige banen for solen blant stjernene. Den ekliptiske banen er sirkulær og vippes 23,5 grader til jordas himmelekvator.

Den ekliptiske aksen er vinkelrett på det ekliptiske plan. Dette betyr at den er vippet 23,5 grader i forhold til jordas akse som er vinkelrett på himmelekvator. Når jorden roterer rundt sin akse, kretser den eksliptiske aksen faktisk rundt jordens akse.

Det grunnleggende konseptet for funksjonen til Rashi Valaya Yantras er dette:
Det tar solen ett solår for å fullføre et omløp langs ekliptikken. Posisjonene til de tolv stjerne-konstellasjonene på himmelkulen er faste. Når solen beveger seg gjennom månedene, endres plasseringen mellom stjernene. Med andre ord, solens plassering blant stjernene endres i tids-lengden på omtrent en måned.

For observatøren på jorden vil det imidlertid være seks av de tolv stjernekonstellasjonene på himmelen i løpet av dagen på en bestemt måned i året som han ikke kan se på grunn av solens lys og med de seks andre på den andre siden av jorden som han kan se om natten når solen går under horisonten.

Når solen beveger seg langs sin daglige vei, ser det ut til at posisjonen endrer seg blant de seks stjernebildene i løpet av dagen. Rashi Valaya Yantras ble faktisk brukt til å fortelle hvilken stjernestjerne solen var på, eller nærmere bestemt solens relative stilling i forhold til plasseringen av de seks stjernebildene under dens daglige reise over himmelen, og bestemte dermed dens ekliptiske lengdegrad og breddegrad.

Den ekliptiske aksen lager faktisk en bane rundt jordens akse når jorden roterer. Hellingene til gnomonen til de tolv Rashi Valaya Yantras ble designet slik at når jorden roterer, på et eller annet tidspunkt på dagen, ville skråningen til en av gnomonene til en av de seks relevante Rashi Valaya Yantras (avhengig av måned året) være tilnærmet parallelt med den ekliptiske aksen øyeblikkelig i løpet av dagen. Med andre ord, funksjonen til Rashi Valaya Yantras var faktisk avhengig av dynamikken i jordrotasjonen og bane for den ekliptiske aksen rundt jordas akse.

Når dette skjedde, ville solen være i en slik posisjon rett over den tilsvarende Rashi Valaya Yantra at veldig liten eller ingen skygge ville vises på venstre eller høyre vinge av den, og solen ville være omtrent i posisjonen til den tilsvarende stjernet stjernekonstellasjonen til akkurat denne Rashi.

Les ellers denne:

Jantar Mantar - engelsk - Wikipedia