Sagt om Olaf Hassel

Professor Størmer om sin assistents nordlysfotografering: "Han arbeider med en presisjon som er fabelaktig."

Professor Munster Strøm i et vitenskapelig tidsskrift i forbindelse med Olaf Hassels dybdemåling av innsjøen Eikern: "Denne underlige mannen, Olaf Hassel."

Rune Anda: Olaf Hassel var grundig i alt. Blant annet skrev han til meg: "Ditt siste avsendte brev var for meget frankert kr. 2.10. Det skulle være kr. 1.40 for brevvekt fra 21 til 100 gram. Ditt brev med alt innhold veide 64 gram. Dine medsendte 8 ark veide 43 gram. Et ark ca. 5.4 gram. Har du ikke brevvekt kan du i tvilstilfelle først veie brevet på postkontoret før du kleber frimerker på det til avsendelse."

Brev fra Alfred Hassel 03.02.1973: "Min bror var flink til å skrive og vi korresponderte ofte og om de forskjelligste ting som vi hadde observert. Vi fotograferte også meget og fremkalte og laget bildene selv i mange år. Min bror reiste etter hvert adskillig omkring på sykkel som jeg overlot til ham.

Han var således flere ganger på Gaustatoppen (1882 m) og på Jonsknuten (902 m) ved Kongsberg. Derfra speilsignaliserte han en gang i sollys til en annen bror på Holmenkollåsen ved Oslo! Luftlinjen er vel ca. 80 km. Jonsknuten er toppen på sølvverksåsen. Sølvgrubene har av mangel på sølvmalm vært nedlagt allerede i mange år.

Foruten reiser på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge foretok min bror også flere utenlandsreiser i sin tid og fotograferte, noterte og fortalte om det. Da vår mor døde bedret hans økonomi seg, og etter hvert som han fikk mer inntekter av sitt virke og senere offentlig ansettelse.

Begynnelsen til kartlegging og dypvattensmålinger var trolig en trigonometrisk kartlegning av en fetters gårdsbruk nær innsjøene. En må ha disponibel tid for å utføre slikt beregnings- og tegnearbeid."