Dette bildet er tatt 10. juli 1945.
Olaf Hassel skrev bak på fotoet:
"Fotografert fra fjellhullets indre -
ca. 30 m. innenfor hullåpningen,
ca. 8 m. høy og ca. 5 m. bred.

Dette bildet (format 4,7 x 6,5 cm) fikk jeg tilsendt
som "En liten suvenir fra Olaf Hassel til deg personlig.
Inspirasjon til å holde forelsning om ham
på det internasjonale døvehistoriemøtet i september 1997 i Trondheim?"
fra Odd-Inge Schrøder. (02.01.1997)


Fra Tegn og Tale, 15/1958:

Grotter i Nordlandet

Jeg har med interesse lest O. Kjøllebergs artikkel i Tegn og Tale nr. 12 om den blå grotte i Italia og andre grotter i Nordlandet. To måneder etter krigens slutt var jeg ved telegrafstasjonen på Tonnes i Helgeland under Polarcirkelen. Ovenstående bilde viser meg på en stenstøtte ca. 30 meter innenfor huleåpningen, som telegrafbestyreren viste meg og fotograferte meg der. Åpningens høyde er antakelig 15-20 meter og hulens lengde omkring 75 meter. Der inne er det tørr rødbrun sand og ingen dryppmerker i taket. Under tilbakereisen fra Harstad så jeg igjen den veldige mørke hule øverst ved fjellkammen fra D/S "Lofoten" i forbifart ved Indre Kvarøy 21. juni.

O. H.