Blindern

Olaf Hassel og Rune Anda
på Astrofysisk Institutt Blindern, Oslo 13.03.1971

Den dagen traff jeg Olaf Hassel for første gang. Han fulgte meg til Astrofysisk Institutt hvor det var mye interessant å se der inne. Bl.a. så vi en stor fotografisk månebilde som vist på bildene.

Den morgenen snødde det så mye da vi gikk til Instituttet. Hassel viste meg bl.a. Meteorologi-bygningen hvor han har arbeidet i 27 år, først som assistent og så som fullmektig.

På Matematikkbygningen viste han meg Astronomisk ur og kalender.

Søndag 14. mars var jeg hjemme hos Hassel. Besøkte ham ca. kl. 16 etter en hel dags bridgemesterskap. et var mye han viste meg som var meget interessant. Bl.a. fikk jeg prøve en tysk militærteodolitt 10x80 (kikkerten fra krigen). Jeg var hjemme hos ham til ca kl. 21.30.

Rune