Olaf Hassel (1898-1972), fra år til år

Mellom 1970 og 1972 har Olaf Hassel og jeg utvekslet ca 50 brev hver vei. Info her er også hentet fra Hassels brev.

Tallene i parentes (i kolonne to) er henvisningstall for meg selv. Tallene fra 1 til 5 i første rekke betyr at "manuset" finnes i:

1 = Ringperm 1, diverse.
2 = Brev fra Olaf Hassel
3 = Brev fra Alfred Hassel (Olafs bror)
4 = Avisutklipp
5 = Ringperm 2, diverse brev
Tallene etter bindestrek viser til sidetall i "manussamlingen" min.

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

1898-1920

1898:(?)12. mai natterstid ble Olaf Hassel født
1907:(3-14)"Allerede før han begynte på døveskole..."
1907:(1-92)Om skoleopplevelse i 1907
1907:(3-14)"Da han begynte på døveskolen, bodde han hos..."
1907:(1-42)"Som smågutt viste han fremragende evner..."
1907:(1-29)Opplevelser i tiden 1907-1915
191?:(5-06)En vinterkveld trodde jeg det var spøkelser på himmelhvelvet...
191?:(5-26)"Olaf gikk ofte til kirken..."
1914: "På Oslo Døveskole for 51 år siden"
1914:(1-13)Kjøpte en bok for 65 øre av en kamerat...
1914:(1-18)Forlenget ferie til 15/9 pga. krigen
1914:(1-20)Benyttet anledning til å studere stjernene mens lysene slukkes under krigen
1915:(1-18)Konfirmasjon 6. juni
1915:(3-14)"I 1915 var jeg ferdig med Busk. Landbr. skole og bøkene derfra lånte Olaf... Han bygde en stjerne-kikkert på grunnlag av læreboken i 1920...."
1915:(3-14)"I 1915 kjøpte jeg et fotoapparat som ogs han senere fikk bruk for..."
1916:(1-18)Olaf oppholdt seg hjemme på gården i over 20 år inntil moren døde i ????
1916:(3-14)"Hjemme på gården deltok han som oss andre i alt forefallende arbeid..."
1916:(3-14)"Han hadde av og til kontakt med en eldre døv mann i nabolaget, ca. 1 mil borte..."
1916:(3-14)Olafs utdannelse...
1917:(1-50)"Hans bror, Nils, satte ham inn i stjernehimmelens mysterier..."
1917:(1-42)"Vinteren 1916-17 tok Olaf for alvor fatt på å studere astronomi..."
1918:(1-02)10. juni: "Han ble skuffet da han leste i avisa at en ung svensker oppdaget en ny...."
1918:(1-17)Olaf forteller hvorfor han ble særlig interessert i astronomi
1918:(1-18)"Hans interesse for stjernehimmelen ble vokst da han..."
1918:(3-14)"I 1918 har han i en lommebok nedskrevet avsnitter om meteorologi"
1918:(1-29)Høye skuddpremier til utryddelse av kråker
1919:(1-28)Han kom i forbindelse med astronom Einbu
1919:(1-42)Einbu fikk ham til å bli medlem av Det nordiske Nova- selskap...
1919:(1-02)(og 1-43) 2. sept. oppdaget han en ukjent komet uten hale i Cepheus
1919:(1-03)(og 2-12) Sendte noen nordlysmeldinger til Størmer
1919:(3-08)"I 1919 kom jeg en snartur hjem..."
1920:(1-02)(og 1-43) 24. aug. (sept.?) oppdaget han en nova, og varslet Einbu og Oslo observ. telegraferte...
1920:(1-18)Avisa: "Stilling ledig som ass. v/Nordlysobs.."

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

1921-1930

(Kode: 1=Ringperm 1, 2=Brev fra O.Hassel, 3=Brev fra A.Hassel, 4=Aviser, 5=Ringperm 2)

1921:(1-02)(og 1-43) Oppdaget en ny komet på nordhimmelen, Einbu underrettet om oppdagelsen.
1922: "Kikkerten som trådløs telefon"
1922:(1-68)(...til 1-82) Olaf skrev mange lange artikler i Tegn og Tale (nå: Døves Tidsskrift) om himmellegemer o.a.
1922:(2-31)"For 50 år siden skrev jeg første gang altfor lange artikler om månen, planetene..."
1924:(1-50)Olaf Hassel presenteres i Tegn og Tale som bladets medarbeider
1925:(2-05)Han kjøpte 30 tyske stjernekartbilder 42 1/2 x 57 cm...
1926:(1-03)Om høsten kunne han endelig kjøpe en stor, kostbar stativkikkert.
1926:(1-30)Oktober: Møtte en elg i skogen.
1927:(1-03)Olaf var på Ål i forbindelse med total solformørkelse.
1927:(1-13)Katastrofen etter solformørkelsen på Ål
1927:(1-31)(til 1-33) "En skuffelsens dag på Ål"
1927:(1-87)(og 1-88) "Litt om solformørkelse"
1927:(alm.)(Olafs almanakk) 30. nov.: "Mine pulsslag var ikke fullt 37 ganger i min.!"
1928:(1-43)I årene 1928 til 1930 fotograferte han solen med solflekker, ute i Fiskum
1928:(1-66)Hassel skriver: Var Betlehemstjernen en ny stjerne?
1929:(1-16)Han observerte nordlys for prof. Størmer fra 1929 til 1937
1929:(1-67)Hassel skriver: Når fant korsfestelsen sted?
1930:(alm.)(Olafs almanakk) 10. des.: Fraflyttet Popperud i Ø. Sandvær

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

1931-1940

(Kode: 1=Ringperm 1, 2=Brev fra O.Hassel, 3=Brev fra A.Hassel, 4=Aviser, 5=Ringperm 2)

1931:(1-17)Bodde på Darbu fra 1931 til 1936
1931:(alm.)(Olafs almanakk) 26. juni: Sykkeltur Darbu - Lier - Hønefoss - Darbu (155 km)
1932:(1-03)Målte dybden i Fiskumvannet og Eikern 1932-33
1932:(5-08)Han leste om Nansens nordpolferd som var så inspirerende at han gjerne ville gjøre livets oppgaver
1932:(2-63)20. okt.: En uforglemmelig syn: Venus + Jupiter
1932:(alm.)(Olafs almanakk) 8. aug.: Sykkeltur til Rjukan
1932:(alm.)(Olafs almanakk) 9. aug.: Bestigning av Gaustatoppen
19??:(2-40)"For nærmere 40 år siden opptok jeg små kinofilmer av planetene..."
1933:(5-08)Bidrag av Nansenfondet (for dybdemålinger)
1933:(5-08)Dybdemåling for prof. Kåre Strøm.
1933:(2-20)"Slike nummerte stjernekarter tegnet jeg inn nordlysformers beliggenhet for avdøde C. Størmer i 1933-40"
1934:(1-03)Gjennom halvannet år i 1934-35 foretok han nøyaktige temperaturmålinger i Fiskumvannet og Eikern.
1934:(1-04)(og 1-16) Høsten var han i Københavns utstilling av de nordiske døves arbeider. Han håndhilste på kongen...
1934:(1-06)(og 1-14 og 1-21) 24. des.: Han fikk se en nova julaften ("julestjernen")
1934:(1-16)Resultater av hans dybdemålinger offentliggjort i tidsskr.
1934:(1-52)Hassel skriver: "Den nye julestjernen"
1934:(5-08)Julestjerne
1934:(alm.)(Olafs almanakk) 12.-17. juni: Sykkeltur til Hardanger og tilbake gjennom Hallingdal.
1934:(bok.)(Olafs observasjonsbok) Nova Herculis 1934
1935:(avis)Bidrag 150 kr. av Nansenfondet for temp.målinger i Eikern og Fiskumvannet (Buskerud Blad 04.05.1935)
1936:(1-17)Flyttet til Langebru. Forteller om hva som hendte etter innflyttingen
1936:(alm.)(Olafs almanakk): Reiste flere ganger til Oslo
193?:(2-52)"For ca. 35 år siden kontrollerte jeg tiden ved hjelp av..."
1937:(1-03)På nyåret flyttet han og leide et rom hos en småbruker utenfor Hokksund.
1937:(1-08)(og 1-21) 20. juni: Traff Marie Iversen under en gudstjeneste i Stavern (hun ble senere Olafs kone)
1938:(1-18)I dette året fotograferte og fremkalte han ca 2.900 nordlysbilder.
1938:(1-43)25.-26. januar: Storslagne nordlys-skuespill. 390 bilder tatt.
1938:(1-43)Nordlysarbeid krevende.
1938:(1-43)Størmers uttalelse om Olaf Hassel
1939:(1-03)(og 1-41) Like før og etter verdenskrig 1939-45 dybdemålte han noen av Telemarks innsjøer
1939:(1-06)"En døv astronom"
1939:(1-07)(og 1-14) 16. april: Kometoppdagelse.
1939:(1-11)"Hassels komet", av Sigurd Einbu
1939:(1-16)Tilfellet kometoppdagelse (intervju)
1939:(1-21)Jurlof-Achmarof-Hassels komet
1939:(5-14)Kometens lysstyrke og posisjoner
1939:(1-19)"Den store aften 16. april"
1939:(1-23)(til 1-25) Uforglemmelige opplevelser etter kometoppdagelsen
1939:(1-19)Tidsskriftet "Effatas" ord om Hassel
1939:(????)11. mai: Innbudt til møte hos NAS
1939:(1-17)"Fremtiden" intervjuer
1939:(2-39)"Etter min kometoppdagelse fikk jeg brev fra Frankrike..."
1939: Norske kometoppdagere
1939:(avis)Morgenbladet 4. mai: Bidrag av Nansenfondet, 350 kr. dybdemålinger
1939:(1-18)Dette året var det en gang 23 kuldegrader under nordlysobservasjoner
1940:(1-03)En natt i januar var det 33 kuldegrader da han var ute og..
1940:(1-07)10. april: Bronsemedalje i posten fra USA for kometoppdagelsen.

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

1941-1950

(Kode: 1=Ringperm 1, 2=Brev fra O.Hassel, 3=Brev fra A.Hassel, 4=Aviser, 5=Ringperm 2)

1941:(ref.)Formann i Drammen døveforening 1940-41.
1941:(ref.)Medlem i Rådgivende komite
1941:(1-07)3. mars: Telegram om at han var midlertidig ansatt i meteorologisk institutt
1941:(1-14)Litt om problemet etter innflyttingen til Oslo
1941:(alm.)(Olafs almanakk) 8. mars: Buskerud Blad: "Amatørmeteorologen O. Hassel.."
1942:(1-91)Hassel skriver om "Elektrisk høreapparat" i Tegn og Tale
1944:(1-90)Hassel skriver om Månen og kometene i Tegn og Tale
1945:(5-08)9. juli: Resultatløs solformørkelsesekspedisjon til Nord Norge
1947:(1-09)Hassel tegner planetkarter i almanakken (fram til 1973)
1947:(1-45)Hassel i almanakken (av red. Finn Johansen)
1947:(1-43)I år har han tatt over 1.400 nordlysbilder
1948:(1-26)"Ny komet oppdaget av norsk astronom" (Aftenposten)
1948:(1-27)Nationen intervjuer O. Hassel
1948:(ref.)Medlem av styret i Hjemmet for døve
1948:(ref.)Medlem av Døves Menighetsråd i Oslo

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

1951-1960

(Kode: 1=Ringperm 1, 2=Brev fra O.Hassel, 3=Brev fra A.Hassel, 4=Aviser, 5=Ringperm 2)

1951:(1-15)Hassel blir tilhenger av vegetarismen
1953:(1-51)Pleiades-observasjon (okkultasjon)
1953:(avis)Hassels månedlige stjernenoteringer i "Frisprog" 1953/54
1954:(ref.)O. Hassel blir fullmektig i klima-avdelingen
1954:(5-08)30. juni: Trist vær under total solformørkelse
1955:(2-05)Alm skole (for døve) fikk en dreibart stjernekart av O. Hassel
1957:(1-09)Sigurd Helle ville ha ham til ca. 1 måneds tjeneste med å klassifisere nordlystypene
1957:(1-46)(og 1/47) Sputnik-historie
1957:(????)13. august: Prof. C. Størmer døde
1958:(2-19)Olaf Hassels vekkeapparat (uviss hvilket år)
1960:(1-08)(1-14, 1-15, 1-21) 7. mars: Novaoppdagelse
1960:(5-08)"Jeg rettet kikkerten litt for høyt..."
1960:(1-34)En fantastisk bedrift... (av Johnny Skorve)
1960:(????)En foregangsmann (av red. E. Olha på lederside)
1960:(1-08)(og 1-21) 3. mai: Innbudt til Vitenskapsakademiet og mottok kr 2.500
1960:(????)4. mai: Kr. 5.000 fra Universitetet
1960:(1-21)Æresbevisning
1960: O.Hassel fikk AAVSO-utmerkelsen

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

1961-1972

(Kode: 1=Ringperm 1, 2=Brev fra O.Hassel, 3=Brev fra A.Hassel, 4=Aviser, 5=Ringperm 2)

1961:(1-36)Radiotale 7. april kl. 19.15: "Hassel fikk amerikansk utmerkelse"
1964:(2-63)Echo I og Echo II krysser hverandre!
1964:(1-06)Bonnevie-Svendsen nevnte om "julestjernen" 1934 i TV
1965:(2-45)O. Hassel var på Håkonsvern Planetarium
1966:(1-09)Hassel svarer på en rekke spørsmål fra en mann i India
1967:(1-09)I våren ble han bedt av en advokat om å finne solens retning og høyde i Bærum 14. mars kl. 07.20, i forbindelse med en rettssak
1968:(1-15)"..som pensjonist har jeg enda like mye..."
1968:(1-15)Gikk av som formann i Døves Menighetsråd
1969:()Olaf Hassel blir æresmedlem i Norsk Astronomisk Selskap
1970:()Olaf Hassel skriver lange artikler (over flere numre) om solformørkelses-ekspedisjon til Florida (i Døves Tidsskrift)
1970:(2-01)Undertegnede (Rune Anda) kommer i forbindelse med Olaf Hassel, i første omgang pr. brev.
1970:()Olaf Hassels får Kongens fortjenstmedalje i gull
1972>(2-63)Julianske periode
1972:()Svekkende helsetilstand
1972:()En lysende stjerne er sluknet. Olaf Hassel er død.

[1898-1920] | [1921-1930] | [1931-1940] | [1941-1950] | [1951-1960] | [1961-1972]

Tilbake

Manuel dreibar 9,5 mm filmfremviser gitt som gave til døvemuseet

Omtaler/artikler:
Jeffrey Roberts, Gallaudet: Olaf Hassel
Dybdekart over Eikern og Fiskumvannet
The members
Rune Anda, abstracts: Olaf Hassel
Olaf Hassel på et eller annet språk
Deaf Scientists v/Reidun Guldal: Olaf Hassel
Deafscientists, Comets/NTID
Fremtredende kometer i det 20. århundre
Spørrekonkurranse
Jernbanebilde i Holmestrand