Bekreftet plass på Alm off. framhaldsskole for døve
på Jevnaker ved Hønefoss 1969-70