Nasjonal tolkeseminar på Madagaskar 29.-31. oktober 2010

Tolkeforbundet på Madagaskar ble opprettet søndag ettermiddag 31. oktober 2010.

Forbundets navn er FMTTM: Fikambanan'ny Mpandikateny amin'ny Tenin'ny Tanana (gassisk), som betyr "Association of gassisk sign language intepreter".

Presidenten heter Noro Aina. Hun er en av TV-nyhets-tolker. Hun er den som vil bli lønnet av departementet for befolkningen.

Hun kan være god å ha når en skal drive lobbyvirksomhet i departementet (det var blant annet det å drive lobbyvirksomhet som man snakket om før valget). Alle 35 godkjente tegnspråktolker var invitert til helgens seminar. 27 av dem deltok. Tolkeforbundet er uavhengig, men den samarbeider med FMM (Døveforbundet på Madagaskar).

Tolkeforbundet skal ha generalforsamling hvert 2. år. Styret velges hvert 4. år, og vil bli gjennomført samme år som FMM har landsmøte og valg (neste gang i 2012). Derfor blir neste styrevalg i Tolkeforbundet i 2012. Denne gangen vil styret arbeide for 2 år.

Tolkeforbundet er ikke ansvarlig for tolkeutdanning. Det er det FMM som tar seg av. Tolkeprosjektet (FMM) behøver flere kurs og det er behov for enda flere tolker. Alle nye godkjente tolker kan registrere seg for å være medlem i Tolkeforbundet.

Vi ønsker Tolkeforbundet lykke til med arbeidet!


Slik ser "tolkesertifikatet" ut.

Photos: Dimby