BERAK

Medlemsblad til Bergen Rasekattklubb kom ut for første gang i 1981.
Her er alle bladene utgitt fra nr. 1/1981 til og med nr. 2/1986.

(Var det utgitt blad etter den tid?)

Berak nr. 1-1981
Berak nr. 2-1981
Berak nr. 1-1982
Berak nr. 2-1982
Berak nr. 3-1982
Berak nr. 4-1982
Berak nr. 1-1983
Berak nr. 2-1983
Berak nr. 3-1983
Berak nr. 4-1983
Berak nr. 1-1984
Berak nr. 2-1984
Berak nr. 3-1984
Berak nr. 4-1984
Berak nr. 1-1985
Berak nr. 2-1985
Berak nr. 3-1985
Berak nr. 4-1985
Berak nr. 1-1986
Berak nr. 2-1986