Typograf, den gang man brukte blysats

Selve settingen

Vinkelhaken skal holdes ganske lett i venstre hånd.

Selve settingen foregår på den måte at setteren først ser på manuskriptet og derved merker seg en del ord eller en hel setning. Han retter så neste blikk på faget hvorfra den første boksttav skal taes. Her gripes den bokstaven som ligger best til rette med signaturen synlig. Den taes med høyre hånd og føres den korteste vei til vinkelhaken. Her anbringes den slik at den kommer til å ligge med signaturen synlig, vendt mot venstre hånds tommelfinger som mottar og støtter typen. Allerede mens den første typen er på vei mot vinkelhaken rettes blikket mot det fag hvor neste bokstav skal hentes, og det samme gjentas inntil et ord er dannet. Nå taes et ordmellomrom og igjen settes et nytt ord, og slik fortsettes inntil linjen er full.

Fra typografskolen i Bergen 1971.