NRK Hordaland 9. februar kl 16.10:

Reporter:

”- Bergen kommune vurderer erstatningsøksmål fordi døveskolene legges ned. De siste 5 årene har de jobbet med å åpne en avdeling på Nattland skole. Men nå er de planene stoppet, blir mest sannsynlig lagt ned.

Vi skal snakke med Filip Rygg, men først Kennet Neteland.
Kennet Neteland har en 6 år gammel jente som skal begynne på skolen til høsten.”

Kenneth Neteland:
”- Vi fikk en god melding fredag ettermiddag sist uke om at departementet utsetter inntaksstoppen fra høsten til 2012/2013 begin_of_the_skype_highlighting 2012/2013 end_of_the_skype_highlighting. Hun får dermed plass og kan begynne på skolen til høsten. En gledens sak for oss. En annen god nyhet er at det blir ingen nedleggelse av skolen for døvblinde barn i Oslo. Veldig bra! Det er to viktige milepæler på plass. Nå ønsker vi det tredje skal være å beholde skolen.

Vi må jobbe godt videre og legge frem dokumentasjon og argumentasjon. Vi har godt håp. Jeg jobber mye inn mot statsråden og spesielt sekretæren. Har en god følelse om å nå frem.”

Reporter:
”- Vi skal komme tilbake til det, men dere skal demonstrere på lørdag (henvender seg til Filip). Gratulerer til deg Filip. Du ble far siden sist.”

Filip Rygg:
”- Ja hyggelig. Vi har vært oppe på sykehuset og sett lillebror (hører barn i bakgrunnen).”

Reporter:
”- Men Bergen kommune vurderer erstatnings søksmål mot staten.
Føler dere døveskolene er ført bak ryggen?”

Filip Rygg:
”- Ja, vi har hatt en avtale med Nattland skole og har lagt ned mye… (mistet litt) ressurser, økonomi og planlegging...

Nå er planene satt strek over. Men mest alvorlig er det for de barna det gjelder. Men vi har og brukt mye skattepenger i flere år uten å få noe igjen for det.”

Reporter:
”- Hva tenker dere om planarbeidet mot Nattland skole?”

Kenneth Neteland:
”- Jo, vi er sterke på at det løpet med Nattland skal gjennomføres.
Vår kamp handler om å fullføre det som det er blitt brukt penger og …(mistet litt) på.

(Mistet litt) Vi er tydelig på at dette ikke er godt nok. Håper på en dialog. Vi må se om vi kan få til en løsning som er best for både barn og foreldre. Vi vil lage et godt tilbud for alle barn, også døve…”

Reporter:
”Uansett om de vinner frem med et erstatningssøksmål så er ikke skolen reddet.”

Filip Rygg:
”- Vi skal lage et godt tilbud, men blir mer krevende både med tanke på penger og kompetansen.”

Kenneth Neteland:
Jeg håper vi unngår en sånn krevende situasjon. Jeg har kontakt med statssekretær Lisbeth Rugtvedt, og vi har en avtale med henne på foreldremøtet i mars. Da skal vi ha en dialog og legge frem dokumentasjon. Og orden slik at vi får det gode tilbudet som er tenkt. Staten må ta sin del av ansvaret.

Reporter:
”- Ting har begynt å røre på seg i Oslo.”

Kenneth Neteland:
”- Ja, absolutt.”

Filip Rygg:
”- (Mistet en del men han sa i hovedsak:)… vil berømme foreldre for måten det er lagt frem på. ”

Reporter:
”- Takk til dere som var med. Kenneth Neteland. Datteren får begynne til høsten, men kjemper fortsatt.”

- - - - - - - - - - -
Dette var det jeg fikk til på kort varsel, det viktigste er jo at vi får med oss hovedpoengene :)
(Gabrielle Kverneland fikk hjelp av en tolk til å gjengi samtalene i tekst.)