Døvetolker og døvblindetolker i Norge
- oppdatert høsten 2001


Kilde: Rikstrygdeverket, til Teksttelefonkatalogen 2002
(Listen ble kopiert til de respektive tolketjenestene, som så returnerte dem med siste oppdateringer høsten 2001.)

29.01.2002: Eieren av denne hjemmeside har hatt ansvaret for teksttelefonkatalogen (siden starten i 1997). Oversikt over godkjente døvetolker og døvblindtolker har stått i katalogen både i 2000 og nå i 2002. Det blir kanskje lenge til neste oppdatering. Det ser ellers ut til at RTV sin liste ikke er skikkelig oppdatert.

Oversikten her er kun ment for å vise hvem som er satt opp som døvetolker og døvblindetolker i Norge.

Skal man bestille tolk, må det gjøres via Tolketjenesten i ditt fylke. Vi har her fått med teksttelefonnummer (også telefon og telefaks), og noen steder e-post-adresse.


E-post til oss, for evt. oppdatering/korrigering: anda@online.no