"Å toe sine hender"

Som så mange andre uttrykk, har også dett tilknytning til Bibelen. Fra religionsundervisningen i skolen husker vi vel alle at Pontius Pilatus ikke hadde lyst til å aktivt gå inn for å si hvem som skulle bli frigitt - Jesus eller Barrabas. Han toet (vasket) sine hender, og overlot dermed avgjørelsen til andre.

Det er vel i liknende situasjoner døve bruker et visst tegn som oversettes til norsk med: "nøytral jeg."